О насНовинкиЛитератураБиблиотекаАрхивПрайс-лист
Уважаемые покупатели! В связи с нестабильным курсом гривны и изменением цен на книги издателями, текущие цены могут отличаться от цен на сайте.
Заказать
Просмотр списка

Залізнична колія.Улаштування, проектування і розрахунки, взаємодія з рухомим складом. т.1, 2

Залізнична колія.Улаштування, проектування і розрахунки, взаємодія з рухомим складом. т.1, 2

 Описані улаштування, конструктивні особливості залізничної колії та її складових елементів, викладені основні методики інженерного проектування головних конструктивних елементів залізничної колії, в тому числі: проектування рейкової колії, проектування стрілочних переводів та інших конструкцій з'єднань і пересічень колії, проектування земляного полотна залізниць; викладені основні методики розрахунків залізничної колії на міцність і стійкість при взаємодії з рухомим складом, а також техніко-економічні розрахунки, необхідні при виборі й обгрунтуванні раціональної конструкції верхньої будови колії залежно від заданих експлуатаційних умов. Розглянуті основи теорії взаємодії залізничної колії з рухомим складом і висвітлені питання прогнозування надійної роботи залізничної колії при експлуатації під поїздами в умовах довготривалих і багаторазових колісних дій.

                                     Зміст

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КОНСТРУКЦІЮ ТА РОБОТУ ЗАЛІЗНИЧНОЇ КОЛІЇ.

1.1. Залізнична колія як інженерна конструкція, складові частини конструкції колії. Вимоги до залізничної колії.

1.2. Роль і значення залізничної колії в загальному комплексі залізничного транспорту. Загальні поняття про роботу колії під поїздами.

1.2.1. Роль і значення залізничної колії в загальному комплексі залізничного транспорту.

1.2.2. Загальні поняття про роботу колії під поїздами.

1.3. Габарити на залізничному транспорті та їх взаємозв'язок із конструкцією колії.

1.4. Вихідні фактори і основоположні принципи оптимального проектування залізничної колії.

РОЗДІЛ. 2. КОНСТРУКЦІЯ ВЕРХНЬОЇ БУДОВИ КОЛІЇ. РОБОТА

ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ КОЛІЇ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ.

2.1. Рейки.

2.1.1. Призначення рейок і вимоги до них.

2.1.2. Форма рейок і розміри рейок.

2.1.3. Технологія виготовлення рейок. Матеріал для рейок.

2.1.3.1. Технологія виготовлення рейок.

2.1.3.2. Структура і властивості рейкової сталі.

2.1.4. Маркування рейок вітчизняного виробництва.

2.1.5. Технічні вимоги до рейок на залізницях України.

2.1.6. Служба рейок у колії, дефекти рейок. Заходи для подовження служби рейок.

2.1.6.1. Вихід рейок від зносу головки. Строки служби рейок від зносу.

2.1.6.2. Дефекти рейок. Вихід рейок за дефектами. Строки служби рейок по дефектності.

2.1.6.3. Заходи для подовження строків служби рейок.

2.2. Рейкові скріплення.

2.2.1. Призначення скріплень і вимоги до них.

2.2.2. Проміжні рейкові скріплення.

2.2.2.1. Класифікація проміжних скріплень.

2.2.2.2. Скріплення на дерев'яних шпалах.

2.2.2.3. Скріплення на залізобетонних шпалах.

2.2.2.3.1. Підкладочні скріплення на залізобетонних шпалах.

2.2.2.3.2. Безпідкладочні скріплення на залізобетонних шпалах.

2.2.2.4. Упровадження сучасних конструкцій рейкових скріплень на українських залізницях і технічні вимоги до них.

2.2.3. Рейкові стики і стикові скріплення.

2.2.3.1. Призначення і класифікація стиків.

2.2.3.2. Конструкція рейкових стиків. Елементи стикових скріплень.

2.3. Підрейкові основи.

2.3.1. Призначення підрейкових основ, їх класифікація і вимоги до них.

2.3.2. Дерев'яні шпали.

2.3.2.1. Конструкція дерев'яних шпал. Матеріал для шпал.

2.3.2.2. Виготовлення шпал.

2.3.2.3. Строки служби дерев'яних шпал.

2.3.3. Залізобетонні шпали.

2.3.3.1. Конструкція залізобетонних шпал.

2.3.3.2.Виготовлення залізобетонних шпал. Маркування шпал.

2.3.3.3. Робота залізобетонних шпал у колії. Строки служби залізобетонних шпал.

2.3.4. Металеві шпали.

2.3.5. Блочні залізобетонні підрейкові основи.

2.3.5.1. Колія на блочній основі.

2.3.5.2. Колія на суцільній монолітній основі.
2.4 Баластовий шар.

2.4.1. Призначення, вимоги до баластового шару.

2.4.2. Матеріали баластового шару.

2.4.3. Поперечні профілі баластової призми.

2.4.4. Робота баластового шару під поїзним навантаженням.

2.5. Угон колії. Закріплення колії від угону. Протиугонні пристрої.

2.5.1. Причини угону колії.

2.5.2. Вплив угону на роботу колії і необхідні умови для попередження угону.

2.5.3. Конструкція протиугонних пристроїв.

2.5.4. Закріплення колії від угону.

2.6. Верхня будова колії в цілому.

2.6.1. Типізація верхньої будови колії залежно від експлуатаційних умов.

2.6.2. Улаштування та конструкція верхньої будови колії в цілому.

2.6.2.1. Ланкова колія.

2.6.2.2. Безстикова колія.

2.6.2.3. Особливості улаштування верхньої будови колії на мостах і шляхопроводах.

2.6.2.4. Особливості улаштування верхньої будови колії в тунелях і метрополітенах.

2.6.2.5. Улаштування колії на переїздах.

Список літератури до розділів 1,2. РОЗДІЛ. 3. РЕЙКОВА КОЛІЯ. УЛАШТУВАННЯ ТА ПРОЕКТУВАННЯ РЕЙКОВОЇ КОЛІЇ.

3.1. Призначення рейкової колії. Загальні вимоги до її улаштування.

2153.2. Улаштування рейкової колії на прямих ділянках колії.

3.2.1. Особливості улаштування рейкової колії на прямихділянках колії.

3.2.2. Взаємозв'язок розмірів рейкової колії та колісних пар.

3.3. Улаштування і проектування рейкової колії на кривих.

3.3.1. Особливості улаштування рейкової колії на кривих.

3.3.2. Разрахунок уписування рухомого складу в криві, визначення ширини і конструктивного улаштування рейкової колії.

3.3.2.1. Визначення максимально допустимої ширини рейкової колії в кривій.

3.3.2.2. Визначення мінімально допустимої ширини рейкової колії в кривій.

3.3.2.3. Визначення оптимальної ширини рейкової колії в кривій.

3.3.2.4. Розрахунки рейкової колії в кривих із контррейками.

3.3.3. Розрахунок підвищення зовнішньої рейки в кривих.

3.3.3.1. Розрахунок підвищення зовнішньої рейки за умови забезпечення рівномірного вертикального зносу рейок обох ниток кривої.

3.3.3.2. Визначення підвищення зовнішньої рейки за умови забезпечення комфортабельності їзди пасажирів (за критеріями обмеження величини непогашених відцентрових прискорень).

3.3.3.3. Визначення підвищення зовнішньої рейки за умовами недопущення перевантаження зовнішньої і внутрішньої рейок вантажними поїздами.

3.3.3.4. Методика вибору кінцевої величини підвищення зовнішньої рейки в кривих з урахуванням усіх вимог.

3.3.4. Перехідні криві. Проектування перехідних кривих.

3.3.4.1. Призначення перехідних кривих і особливості їх улаштування на залізницях.

3.3.4.2 Визначення довжини і геометричного параметру С перехідної кривої.

3.3.4.3. Розрахунки розбивки перехідних кривих.

3.3.4.3.1. Розбивка перехідної кривої методом зсуву кругової кривої в середину.

3.3.4.3.2. Розбивка перехідної кривої за методом В.Н. Харламова (зміщення центра в зовнішній бік і зміна радіуса кривої).

3.3.5. Розрахунок укладання вкорочених рейок на кривих.

3.3.5.1. Приклад розрахунку.

3.4. Норми утримання рейкової колії і допустимі відхилення при експлуатації на прямих і кривих.

3.5. Розрахунок основних параметрів рейкової колії при улаштуванні обхідних колій.

3.5.1. Визначення необхідних радіусів кругових кривих на ділянці обходу.

3.5.2. Розрахунок основних параметрів при паралельному і непаралельному зміщенні колії.

3.5.3. Габаритні обходи кутів будівельних колон та інших споруд.

Список літератури до розділу 3.

РОЗДІЛ. 4. З'ЄДНАННЯ І ПЕРЕСІЧЕННЯ РЕЙКОВИХ КОЛІЙ.

4.1. Призначення з'єднань і пересічень рейкових колій та їх класифікація.

4.2 Стрілочні переводи, їх улаштування і технічні характеристики. Типізація стрілочних переводів.

4.2.1. Стрілочні переводи - ключові конструкції залізничної колії.

4.2.2. Характеристика конструкції основних елементів стрілочних переводів.

4.2.3. Типізація стрілочних переводів. Технічні характеристики переводів, що застосовуються на залізницях України, СНД та за кордоном.

4.3. Розрахунки і проектування звичайних стрілочних переводів.

4.3.1. Загальні вимоги щодо конструкцій стрілочних переводів.

4.3.2. Вимоги з безпеки руху і фактори, що визначають принципи конструювання і вибір основних параметрів.

4.3.3. Вибір конструкцій несучих металевих деталей і вузлів.

4.3.3.1. Вибір типу рейки.

4.3.3.2. Вибір конструкції стрілки.

4.3.3.3. Вибір конструкції хрестовини і контррейкового вузла.

4.3.4. Розрахунок і проектування звичайних стрілочних переводів для звичайних швидкостей руху поїздів.

4.3.4.1. Головна розрахункова схема. Головні рівняння проекцій розрахункового контуру.

4.3.4.2. Розрахунок основних вхідних параметрів стрілки і довжини строжки вістряка.

4.3.4.3. Визначення довжини вістряків і ширини жолобів у корені.

4.3.4.4. Розрахунок необхідної ширини жолоба між рамною рейкою і вістряком.

4.3.4.5. Визначення довжини рамних рейок.

4.3.4.6. Проектування епюри розкладки брусів у межах стрілки і розміщення стрілочних тяг.

4.3.4.7. Визначення марки хрестовини і довжини прямої вставки перед хрестовиною.

4.3.4.8. Визначення розмірів хрестовини.

4.3.4.9. Розрахунок довжини вусовиків хрестовини, довжини контррейок і ширини жолобів у хрестовині і контррейці.

4.3.4.10. Визначення осьових і розбивочних розмірів стрілочного переводу.

4.3.4.11. Розрахунок ординат перевідної кривої.

4.3.4.12. Розрахунок довжини рейок, що входять до складу стрілочного переводу.

4.3.4.13. Проектування ширини колії в межах стрілочного переводу.

4.3.4.14. Проектування підстрілочної основи.

4.3.5. Розрахунки стрілочного переводу у випадках відомої марки хрестовини або інших заданих лінійних і кутових параметрів.

4.4. Розрахунок і проектування стрілочних переводів для високих швидкостей руху.

4.4.1. Вибір конструкції несучих металевих деталей і вузлів.

4.4.2. Розрахунок і проектування стрілки.

4.4.3. Розрахунок і проектування хрестовини з рухомим - гнучким осердям із двома гнучкими гілками.

4.4.4. Розрахунок і проектування хрестовини з рухомим поворотним осердям.

4.5. Одиночні різносторонні симетричні стрілочні переводи.

4.5.1. Особливості конструкції та застосування.

4.5.2. Розрахунок різностороннього симетричного стрілочного переводу.

4.6. Глухі пересічення колій і з'їзди між коліями.

4.6.1. Глухі пересічення колій.

4.6.2. Улаштування глухих прямокутних пересічень.

4.6.3. Улаштування глухих косокутних пересічень.

4.6.3.1. Конструктивні особливості гострих і тупих хрестовин глухого пересічення.

4.6.3.2. Особливості руху коліс тупими хрестовинами і розрахунок основних розмірів тупої хрестовини.

4.6.4. З'їзди між коліями, їх улаштування і розрахунки.

4.7. Перехресні стрілочні переводи.

4.8. Стрілочні вулиці.

4.9. Норми улаштування та утримання стрілочних переводів при експлуатації. Несправності та дефекти переводів.

4.9.1. Норми улаштування й утримання стрілочних переводів.

4.9.2. Несправності стрілочних переводів і пересічень колій. Дефекти та пошкодження стрілочних переводів.

4.9.3. Вплив несправностей стрілочних переводів на безпеку руху поїздів.

4.10. Визначення допустимих швидкостей руху стрілочними переводами.

4.10.1. Класифікація допустимих швидкостей руху стрілочними переводами.

4.10.2. Особливості взаємодії рухомого складу і колії при русі стрілочними переводами.

4.10.2.1. Рух по прямій колії на стрілці.

4.10.2.2. Рух по стрілці на бокову колію.

4.10.2.3. Рух хрестовиною.

4.10.3. Критерії, за якими повинні встановлюватися швидкості руху поїздів стрілочними переводами.

4.10.4. Умови забезпечення міцності й допустимої деформативності рейкових ниток стрілочних переводів.

4.10.5. Визначення допустимих швидкостей руху боковим напрямком стрілочних переводів.

4.10.5.1. За умови обмеження величини непогашених відцентрових прискорень.

4.10.5.2. За умови обмеження швидкості нарощування непогашеного відцентрового прискорення.

4.10.5.3. За умови недопущення перекидання рухомого складу.

4.10.5.4. За умови обмеження величини втрати кінетичної енергії при ударі.

4.10.6. Визначення допустимих швидкостей руху по прямому напрямку стрілочних переводів.

4.10.6.1. Визначення допустимих швидкостей теоретичними методами.

4.10.6.2. Результати експериментальних і теоретичних досліджень із визначення допустимих швидкостей руху.

4.10.7. Нормативи допустимих швидкостей руху стрілочними переводами.

4.11. Строки служби стрілочних переводів. Прогнозування строків служби хрестовин і стрілок.

4.11.1. Гарантійні та нормативні строки служби стрілок і хрестовин. Причини вилучення їх з експлуатації.

4.11.2. Дослідження з прогнозування зносостійкості стрілок і хрестовин.

4.11.3. Методика визначення зносостійкості стрілочних переводів.Прогнозування строків служби стрілочних переводів за зносом.

4.11.4. Нормативні строки служби стрілочних переводів.

4.11.4.1. Характерні особливості роботи і зносу основних елементів стрілочних переводів під поїздами.

4.11.4.2. Нормативні строки служби стрілок і хрестовин на дерев'яних брусах.

4.11.4.3. Нормативні строки служби стрілок і хрестовин на залізобетонних брусах.

Список літератури до розділу 4.

Цены в гривнях указаны C учетом НДС 20% и почтовой доставки по Украине archibooks@vk.kh.ua